İhracat Hizmetleri

İhracat

Ülkemizde Gümrük Birliği koşullarına uyum süreci kapsamında, mevzuatlar sıklıkla değişen bir yapı arz etmektedir. Gümrük Müşavirliği firmalarının, ilgili mevzuatı yakından takip ederek, ihracat ile ilgili güncel bilgiye hakim olması kaçınılmazdır.

  • İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışmanın yapılması (izinlerin vs. belirlenmesi)
  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
  • Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
  • ATR.,EUR.1,Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
  • Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
  • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
  • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
  • Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
  • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
  • Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi