İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 4560

01.10.2021 tarih ve 31615 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede bulunan tablolarda yer alan “AB, EFTA, F.ADA” şeklindeki sütun başlıkları “AB” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “9. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki (9) numaralı dipnot eklenmiştir.

 

G.T.İ.P.

Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB

GÜR

B-HER

G. KORE

MLZ

SNG

KOS

VNZ

D-8

0901.21.00.00.00

2,9

15

0

0

0

0

4,8

17

0

10

17

0901.22.00.00.00

2,9

15

0

0

0

0

4,8

17

0

10

17

 

“(9) İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliği için gümrük vergisi %11 olarak uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “22. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda G.T.İ.P.’leri belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki (6) numaralı dipnot eklenmiştir.

 

G.T.İ.P.

Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB

GÜR

B-HER

G. KORE

MLZ

SNG

KOS

VNZ

D-8

2208.90.91.10.00

5,6

50

0

0

70

70

70

0

35

70

70

2208.90.99.10.00

5,6

50

0

0

70

70

70

0

35

70

70

“(6) Norveç Krallığı ve İzlanda Cumhuriyeti için AB sütunundaki oran uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Karara ekli II sayılı liste ve dipnotları, Ek-1’de gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Karara ekli III sayılı liste ve dipnotları, Ek-2’de gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerim Ticaret Bakanı yürütür.