28.09.2021 /67617725

GENELGE

(2021/25)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde

farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu eşyaların iş

bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Daha fazla