İhracat Genelgesi

MADDE 1 - (1)

Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 - (1)

Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018- 32/48)in 12 nci maddesinin birinci fikrasına dayanılarak hazırlanmıştır.